اسحاق قویدل

اسحاق قویدل  در این مسا...

00:13

اسحاق قویدل در این مسابقات تورنتو...

تمرین در الف جیم با اسح...

00:15

تمرین در الف جیم با اسحاق قویدل تو...

فیگورگیری اسحاق قویدل

01:00

فیگورگیری اسحاق قویدل

علی تبریزی و اسحاق قوید...

48:18

علی تبریزی و اسحاق قویدل قهرمان حر...

اهداء جایزه اسحاق قوید...

00:58

اهداء جایزه اسحاق قویدل در مسترال...

لحظه دریافت مدال اسحاق ...

00:58

لحظه دریافت مدال اسحاق قویدل توسط ...

اسحاق قویدل - فیگور نما...

00:39

اسحاق قویدل - فیگور نمایشی - جام ال...

اسحاق قویدل مسابقات جه...

01:17

اسحاق قویدل مسابقات جهانی برزیل ۲...

اسحاق قویدل مسابقات 2012 ...

01:26

اسحاق قویدل مسابقات 2012 پل چوا