دیش ومیش

دیش ومیش / سکه گرفتن بسی...

02:03

دیش ومیش / سکه گرفتن بسیجی ها لو رف...

تیزر قسمت سی و نهم دیش و...

01:17

تیزر قسمت سی و نهم دیش ومیش

از نقی معمولی تا گاف مج...

03:34

از نقی معمولی تا گاف مجریان بی بی س...

تیزر قسمت سی و هشتم دیش ...

02:13

تیزر قسمت سی و هشتم دیش ومیش

دیش ومیش 28

07:28

دیش ومیش 28

کانال طنز دیش ومیش

13:49

کانال طنز دیش ومیش

از نقی معمولی تا گاف مج...

03:34

از نقی معمولی تا گاف مجریان بی بی س...